Världens roligaste styrdokument?
Publicerad: 2023-01-19

Mat och måltider ska vara roligt, enligt Strängnäs kommun, som nu har gett ut “Sveriges roligaste styrdokument om mat”. Vi är benägna att hålla med! Genom att sammanfatta kommunens måltidspolitiska program i en serietidning, hoppas man  kunna väcka tankar och skapa dialog med föräldrar, elever, pedagoger och övriga medborgare. Serietidningen är illustrerad av tecknaren Fabian Göranson och skildrar den fiktiva familjen Gräslunds äventyr i den “kommunala matvärlden”.
Tidningen presenteras den 23 januari under en minimässa om gröna näringar i Strängnäs kommunhus. Den kommer att delas ut på kommunens skolor och tar upp olika situationer och aspekter runt mat som är vanliga i en kommun. Den kan även laddas ner gratis från Strängnäs kommuns hemsida. 

Illustration: Fabian Göranson / Strängnäs kommun