Varför är dödligheten så hög på svenska äldreboenden?
Publicerad: 2020-06-18

De höga dödstalen inom den svenska äldrevården har fått skarp kritik.  Sverige har jämförts med Danmark och Norge vars dödstal är långt under de svenska, konstaterar Dagens Arena, som i en artikel vill reda ut vad skillnaden kan bero på.
Oavsett om det råder coronatider eller inte, dör människor snabbare på svenska äldreboenden än i grannländerna. De höga dödstalen kan bero på att svenskarna är äldre när de flyttar in på hem än i Norge och Danmark: i snitt 86 år i Sverige jämfört med 83 i Norge, enligt tidningen.
I Sverige har omkring hälften av de som avlidit i sviterna av covid-19 bott på äldrehem. I Norge är siffran 60 procent, i Danmark återfinns en tredjedel av dödsfallen i äldrevården. Med andra ord har Norge inte varit bättre på att skydda sina äldre jämfört med Sverige – de stora skillnaderna i dödstal visar snarare hur stor smittan är i samhället, skriver Dagens Arena.
Enligt Socialstyrelsen är dödssiffrorna på svenska äldreboenden under det första halvåret 2020 inom normalspannet, men i tisdags skrev SVT att överdödligheten ligger på 30 procent.