Sex skäl till ojämlika måltider i ny rapport
Publicerad: 2020-06-23

Det finns stora variationer i de offentliga måltidernas kvalitet, enligt en ny rapport från organisationen Frisk Mat. Enligt rapporten beror skillnaderna framför allt på sex huvudproblem:

1. Gemensamma styrdokument saknas
2. Personalbrist
3. Brist på kunskap och inspiration
4. Utmaningar att få i barn näringsrik kost
5. Maten ses inte alltid som en del av den medicinska behandlingen
6. Äldreomsorgen fast i gamla hjulspår

Frisk Mat-rapporten är en kartläggning av arbetet och behov inom offentliga storkök. Föreningen vill arbeta för att förbättra folkhälsan och bromsa livsstilsrelaterade sjukdomar, samt erbjuda utbildningar inom området “hälsosam mat”. Man samarbetar bland annat med flera, namnkunniga måltidschefer och privata kockar, samt Generation PEP. Frisk Mat drivs av företaget Food Pharmacy, vars ideologiska grund har kritiserats för att vara ovetenskaplig.