Uppåt och neråt för svensk mat
Publicerad: 2018-03-28

Märkningsorganet Svenskmärkning AB meddelar att de sänker licenskostnaden för att märka produkter med ”Från Sverige”-märket, eftersom det går så bra. Samtidigt kommer Jordbruksverket med nya siffror som visar att den svenska importen av livsmedel ökar mer än exporten.

Det är märkningen Från Sveriges goda utveckling som gjort att man valt att sänka den licensavgift som måste betalas på omsättningen av märkta produkter med 0,01 procentenhet. Två år efter starten är över 7900 produkter från 140 företag godkända för att använda märket, meddelar Svenskmärkning AB i ett pressmeddelande. Här framkommer även att närmare 8 av 10 svenskar numera känner till märket.

Ny statistik från Jordbruksverket visar emellertid på en annan, delvis motsatt trend: Importen av mat till Sverige ökar mer än vår export. På exportsidan har det framför allt skett en ökning av kategorierna ”diverse livsmedel” (som bland annat rymmer soppor, såser och färdigmat), kaffe, oljor och fetter, mjölk, tobak, kött och djurfoder. Ökningen av importen är dock större än exporten, och här är det framför allt mjölk, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, ”diverse livsmedel”, drycker, kött och spannmål som ökat.

De viktigaste marknaderna 2017 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA som står för 60 procent av den totala värdeexporten.

Mest ökade exporten till Danmark, främst beroende på ökningar för kaffe samt frukt och grönsaker.
Exporten till USA minskade med 2 procent vilket främst beror på att värdet av produktgruppen drycker (vodka) minskade med närmare 10 procent.

Handelsunderskottet ökade till närmare 61 miljarder kronor 2017 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Underskottet beror på att många av de produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige, enligt Jordbruksverket.