Upp för kött, ner för mjölk
Publicerad: 2019-12-27

Konsumtionen av kött i Sverige har sjunkit något de senaste åren, men är fortfarande på historiskt höga nivåer. Jordbruksverket kartlade nyligen de långsiktiga mattrenderna i Sverige. De visar bland annat att totalkonsumtionen av kött har ökat med 32 procent sedan 1980.

Den totala energitillförseln från livsmedel, exklusive alkohol, har under samma period ökat från 12 300 kilojoule per person och dag till 13 100 kilojoule, vilket till stor del kan förklaras med den ökade köttkonsumtionen.

Under samma tidsperiod har svenskarna minskat sin mjölkkonsumtion dramatiskt, från 162 liter per person till 73 liter per person. Dock har konsumtionen av syrade mejeriprodukter som yoghurt och fil ökat från 23 till 29 liter person och ostkonsumtionen har stigit från 14 till 19 kilo per person.