En av tre sjukhusmåltider kastas
Publicerad: 2019-12-27

På Skånes sjukhus beräknas motsvarande tvåtusen portioner mat kastas – efter varje måltid. Det innebär ett tallrikssvinn på 35 procent, skriver Sydsvenskan. Men faktum är att man sedan tio år tillbaka arbetar för att halvera matsvinnet. Ett sätt är att bara beställa portioner som man vet ska gå åt, menar dietisten Erika Norberg och kökschefen Bengt Andersson som arbetar inom Produktion och logistik hos Region Skåne, med bas på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Några data för hela Region Skåne finns ännu inte, men om man räknar Kristianstads siffra för de sextusen måltider som tre gånger om dagen serveras på de nio skånska sjukhusen, blir det mat motsvarande tvåtusen portioner som kastas – efter varje måltid.
Enligt FN:s mål ska matsvinnet globalt halveras till 2030. I april ska Region Skånes verksamheter mäta den aktuella siffra som ska ligga till grund för det egna arbetet. De köksansvariga i Kristianstad har under en längre tid minskat kökssvinnet med fem procent om året. Nu blir tallrikssvinnet den stora utmaningen, skriver Sydsvenskan.
Erika Norberg menar att sjuka personer generellt har nedsatt aptit, och att man inte förväntar sig att svinnet någonsin ska nå noll procent. Men det finns ändå, menar man, en hel del åtgärder som skulle kunna minska svinnet:

• Att patienten får möjlighet att välja bland dagens olika rätter, och bestämma hur stor portionen ska vara.
• Att lunchmaten sätts i kylen om patienten är på undersökning, och sedan värms upp vid återkomsten.
• Att vårdpersonalen avbeställer portioner som inte behövs, exempelvis för att en patient skrivs ut eller åläggs restriktioner när läkaren går rond på förmiddagen.
I viss mån är matsvinnet inbyggt i själva systemet, säger Bengt Andersson till Sydsvenskan. För medan en måltid kan avbeställas med en halvtimmes varsel på de av regionens sjukhus som har egna kök, är processen svårare att påverka på de sjukhus som får sin mat från externa leverantörer.