Två miljarder ska främja svensk sjömat
Publicerad: 2022-11-30

Från och med i morgon blir det möjligt att söka stöd för att driva hållbart yrkesfiske och vattenbruk. Målet är att öka utbudet av svensk sjömat som fisk, skaldjur och alger. Totalt ska 2,15 miljarder kronor delas ut fram till 2027  till bland annat yrkesfiskare och de som driver eller planerar ett företag inom vattenbruk. Det finns också stöd som till exempel kommuner, myndigheter och universitet kan söka.
Det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innehåller också åtgärder för att skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och hav, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.