Tio miljarder till hållbar matproduktion
Publicerad: 2022-12-02

Regeringen fortsätter att dela ut miljarder för att boosta den hållbara livsmedelsproduktionen. I dag, den 2 december, börjar Jordbruksverket betala ut drygt 10 miljarder ut till Sveriges lantbrukare för att bidra till en ökad och hållbar matproduktion och en levande landsbygd.
– Effekterna av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina visar tydligt hur central en robust livsmedelsförsörjning är. Lantbruket är en grundbult i vår svenska matproduktion. Jordbrukarstöden har avgörande betydelse för företagens ekonomi, och utbetalning i tid har självklart högsta prioritet, säger Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket.
Bland annat går pengarna till förgröningsstöd, gårdsstöd, djurvälfärdsersättning, miljöersättningar och ett särskilt stöd till unga jordbrukare.