Tonfisk får rött ljus i WWFs nya Fiskguide
Publicerad: 2017-05-11

En majoritet av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgifter om ursprung eller art. Det visas i en rapport som presenteras i samband med lanseringen av WWFs Fiskguide 2017. Endast en tiondel av all tonfisk får grönt ljus i den senaste guiden.

– Det är problematiskt att vi fortfarande har stora aktörer som säljer fisk från hotade bestånd eller som fiskats på ett skadligt sätt och hänvisar till att det efterfrågas av konsumenterna. Det är att skjuta ifrån sig ansvaret, säger Inger Melander, ansvarig för fiskguiden på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Mer än tre fjärdedelar av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgift om vilken art det är samt var och hur den är fiskad, enligt WWF. Det innebär att det är svårt för konsumenter att avgöra om den fisk de köper är hållbart fiskad. Inte heller i hyllorna med tonfiskburkar kan man vara säker på att man gör ett hållbart val. För att vara säker på att man väljer tonfisk som inte utarmar haven kan man välja MSC-certifierad tonfisk som WWF listar som grön i Fiskguiden 2017.

– Det är ofta omöjligt att veta vad det är för sorts tonfisk man köper i butiken, än mindre lita på att den som serveras på restaurang har fiskats på hållbara bestånd. Om de som säljer tonfisken inte kan uppge varifrån den kommer, vilken art det är och hur den fiskats, kan det vara så att man äter en tonfisk som är starkt hotad, säger Inger Melander.

I många fall uppger företag som säljer burktonfisk att tonfisken skulle ha fiskats utan att delfiner och andra arter har kommit till skada. Det menar Inger Melander är att vilseleda konsumenterna.

– Det är enbart en bråkdel av den tonfisk som finns på marknaden som fiskats med skonsamma fiskeredskap. Jag skulle vilja se att företagen är mer transparenta och faktiskt redovisar vilka fiskeredskap som tonfisken fiskats med.

I årets fiskguide, som ges ut för elfte gången, presenteras en rad andra uppdateringar. En nyhet är att den garnfångade torsken i östra Östersjön hamnar på rött i guiden, från att förra året ha legat på gult ljus. Det beror på att beståndet är i sämre skick, fiskeredskapet hotar andra arter och att skötseln och kontrollen av fisket i området är för dålig. Det finns inget torskfiske i Östersjön som hamnar på grönt ljus i fiskguiden. Fem nya arter som letat sig in på den svenska fiskmarknaden och nu lyfts in i fiskguiden är havsabborre, röd snapper, guldbrax/guldsparid, clarias och grönmussl . Fiskguiden listar cirka 65 arter varav tre fjärdedelar av dem går att hitta som långsiktigt hållbara val, det vill säga på grönt ljus i årets guide.

I samband med årets lansering av Fiskguiden presenteras rapporten ”Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald” som är utförd av RISE, Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Rapporten är den första större kartläggningen av svensk sjömatskonsumtion som tittar på vad för fisk och skaldjur som svenskarna äter, hur mycket och dess ursprung. I rapporten framgår det att lax, torsk och sill fortfarande är våra vanligaste matfiskar, men också att fler exotiska arter introducerats till de svenska konsumenterna.

Att svenskarnas konsumtion av sjömat stiger och att vi numera äter i snitt 11 kilo fisk och skaldjur per person och år, vilket motsvarar 25 kilo hel fisk, framkommer också i rapporten. Drygt 75 procent av den sjömat som vi äter i Sverige är importerad.