Tävling ska ge mer ”svekologisk” mat i skolorna
Publicerad: 2017-05-16

33 procent av all mat som serveras i offentlig sektor, exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden, är ekologisk. Av denna är 62 procent ”svekologisk”, det vill säga ekologisk och av svenskt ursprung.

Den 29 maj belönas den av landets kommuner som är bäst på att upphandla ”svekologiskt” vid den årliga tävlingen Ekomatsligan. Bakgrunden är att man vill uppmuntra inköpen, och i förlängningen produktionen. av svenska, ekologiska råvaror.

– Vi har svart på vitt att höga ekologiska inköp bidrar till en ökad svensk ekoproduktion, och att det är de svenska ekologiska producenterna som gynnas, säger Eva Fröman, verksamhetsledare på Ekomatcentrum.

Enligt Ekomatcentrums mätningar ökar de ekologiska inköpen i offentlig sektor med 6 – 7 procent per år. En bromskloss är bristande tillgång på ekologiska livsmedel. Den rikstäckande organisationen Ekolantbrukarna har därför startat en kampanj för att få fler svenska bönder att ställa om till ekologisk produktion, med stöd av bland annat Arla och de största dagligvaruaktörerna. Den 29 maj på Ekomatsligan, som i år har temat ”svekologiskt”, kommer Ekologiska Lantbrukarnas ordförande Anders Lunneryd att premiera den kommun som har uppvisat störst andel svekologiska inköp under 2016.

Ekomatsligan har under flera år varit pådrivande bakom ökningen av andelen ekologisk mat inom offentlig sektor, i brist på ett nationellt mål. Den nya livsmedelsstrategin har dock satt ett nytt mål: 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Foto: White Guide Junior 2016 / Svartbäckskolan i Haninge