Svenskt och växtbaserat hyllas i ny rapport
Publicerad: 2020-05-18

En ökad andel växtbaserad mat, en svenskare “matloop” och ett mångfaldsjordbruk är de tre viktigaste förändringsområdena för att minska miljöpåverkan och uppnå ett mer hållbart matsystem, visar nya rapporten “Matrevolutionen – Ett hållbart matsystem för framtida generationer” från ICA. Här identifieras tre förändringsområden som har störst potential att göra skillnad.
– Genom att dela med oss av den här rapporten och öppet visa vilka områden som vi vill skapa förändring inom, hoppas vi kunna öka samarbetet med andra inom livsmedelskedjan och skapa ännu större förändring, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på ICA.
Rapporten har tagits fram i samarbete med forskare på bland annat SLU, LRF, Stockholm Reliance Centre, Albaeco och WWF.