Bönder välkomnar nyanlända
Publicerad: 2018-09-27

Snart öppnar Sveriges bönder sina dörrar för nyanlända. I höst inleder nämligen LRF sin satsning ”Nya nätverk för jobb på landet” som erbjuder praktikplats och anställning. Enligt förbundet blir det win-win för alla inblandade.

– Det gröna näringslivet är en framtidsbransch som behöver mer arbetskraft och nyanlända behöver praktik och jobb. Genom LRFs satsning så kan dessa behov föras samman, vilket är bra både för det gröna näringslivet, Sveriges landsbygd och nyanlända människor i hela vårt land, säger Anders Källström, vd och koncernchef, LRF.

Projektet startar i höst och pågår fram till 2020 års slut, med verksamhet över hela landet. Arbetet finansieras av LRF samt bidrag på 10 miljoner kronor från Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet”.

Att engagera sig på detta område är inget nytt för LRF: Redan hösten 2015 startade man  mötesplatsen ”Det gröna näringslivets integrationsforum” samt ett integrationsprojekt under namnet ”Landet runt”. Det är detta arbete som nu fördjupas. 

En av de företagare som kan tänka sig att ta emot nyanlända som praktikanter är Malin Sundmark, som driver ett lantbruk med uppfödning av kaniner och får i Krylbo. Hon har flera gånger öppnat sin dörr, både för praktikanter från Sverige och andra länder.

– Jag skulle gärna göra det igen. De skulle kunna hjälpa mig i den dagliga skötseln av djuren, paketering av kött och försäljning i gårdsbutiken. Jag har planer att bygga ut företaget och det här projektet ger mig den möjligheten, säger hon i ett pressmeddelande från LRF.

Hon uppmanar andra företagare i det gröna näringslivet att våga ta emot nyanlända.
– Förutom hjälp med sysslorna så får man så mycket mer. Det är väldigt roligt och ger förståelse för andra kulturer. (…) De praktikanter som jag har haft på gården studerade parallellt på Svenska för invandrare, SFI. En hade haft får i sitt gamla hemland, så hon var van vid jordbruk, vi förstod varandra i det praktiska arbetet.

Fakta: Projektet ”Nya nätverk för jobb på landet”
Satsningen pågår mellan hösten 2018 och 2020. Några av målen är att:

*Minst 300 nyanlända ska ha fått praktik inom det gröna näringslivet, det vill säga trädgård, jord- och skogsbruk. Minst 25 företag ska ha kunnat rekrytera ur gruppen.
*Informerat 17 600 företagare om de möjligheter integration kan ge deras verksamheter.
*Ge individuell coachning och utvecklingsstöd till 300 företagare.