Fiskar frodas efter värmen
Publicerad: 2018-09-25

Abborre, ål och gös hör till de fiskarter som har gynnats i de svenska vattnen på grund av den ovanligt varma sommaren. Det visar de provfisken som Sveriges Lantbruksuniversitet SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. Rekordsommaren ger också ledtrådar till hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat, skriver SLU.

Det är framförallt under den varmare tiden på året som de flesta fiskarter växer och förökar sig. Temperaturen under sommarhalvåret är därför en viktig faktor för arternas utveckling. I större delen av Götaland och Svealand var årets sommar den varmaste som någonsin uppmätts.

Det är framför allt sötvattensfisk som gynnats av värmen.Fångsterna av årsyngel av abborre har varit rekordhöga i många områden. Även fångsterna av unga mörtar och andra karpfiskar har varit höga. De havslevande arterna, som torsk och sill, har däremot backat på många håll. De föredrar nämligen kallare vatten.

– Att fångsterna av olika arter beror på vattentemperaturen är inget nytt och fångsterna under ett enstaka år speglar inte heller den långsiktiga utvecklingen för fiskarterna. Men våra provfiskefångster under den här varma sommaren pekar däremot på hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat, säger Jens Olsson, forskare vid SLU.