Svensk offentlig sektor bäst i världen på eko
Publicerad: 2018-01-25

2017 blev ännu ett rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. Värdet på ekoförsäljningen (KRAV-märkta och EU-ekologiska livsmedel) ökade med 2,5 miljarder kronor till sammanlagt 27,9 miljarder. Den ekologiska andelen uppgår därmed till 9,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige (8,7 procent 2016). Detta framgår av den ekologiska marknadsbevakaren Ekowebs färska marknadsrapport för svensk, ekologisk livsmedelsmarknad.

– De svenska konsumenterna visar ett allt mer växande intresse för ekologiska livsmedel. Man kan tydligt se ett adderande beteende i konsumtionsmönstret, både i Sverige och i andra länder. De som tidigare kanske bara köpte mjölk, kaffe och bananer har regelbundet börjat lägga ner andra ekoprodukter i varukorgen. Samtidigt tillkommer det också helt nya ekokonsumenter, ofta med fokus på sin egen och familjens hälsa. Hälsotrenden är en av de starkast pådrivande krafterna. Ekologiskt är för många konsumenter också en viktig del av det egna, personliga ”varumärket” och hur man vill uppfattas, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb i ett pressmeddelande.

Restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden har också fortsatt att köpa in allt mer ekologiskt. Sverige ligger i världstoppen när det gäller ekologiska inköp inom offentlig sektor – bara under 2017 ökade ekoförsäljningen till denna kategori med 15 procent.

– Den här gruppen lagar mat till resten av Sveriges befolkning och det har hög påverkan att man har en positiv syn på ekologiskt bland kända kockar och i offentlig sektor. Sveriges offentliga sektor har också världens högsta ekoandel, 35 procent, och därmed en unik position, säger Cecilia Ryegård.

I butik har ekotillväxten däremot mattats av. Enligt Ekoweb har de ekologiska mervärdena fått starkare konkurrens av lokalt, svenskt, närodlat och klimatsmart.

– En sak som sticker ut är att ökningstakten i detaljhandeln har lugnats ner betydligt, den ökar i snitt 3 procent (+18, 2016). Det beror nog på att man i lägre grad prioriterat ekologiskt i kampanjer och hyllplaceringar. Trots det har försäljningen ändå ökat hos samtliga aktörer, säger Cecilia Ryegård.

Allt mer ekoförsäljning sker via näthandel. Där är ekoandelen hela 15-25 procent, mer än dubbelt jämfört inköpen i detaljhandeln, skriver Ekoweb. Även Systembolaget ser en kraftig ökning av den ekologiska försäljningen och redan i dag ligger andelen på 14,4 procent.

Prognosen för ekoförsäljningen 2018 är en fortsatt värdeökning på ca 2 miljarder kronor. Prognosen till år 2025 är att den ekologiska marknaden kommer att utgöra ca 15 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

– Så gott som alla betydande aktörer på livsmedelsmarknaden har också satt upp långsiktiga mål för sin ekoförsäljning, till exempel Coop och Arla, som båda har målet 20 procent eko till år 2020. Sätter man mål har man oftast för avsikt att se till att de infaller, säger Cecilia Ryegård.