Större risk för listeria när mat utsätts för ljus
Publicerad: 2016-02-02

Den matburna listeriabakterien är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs hur bakterien reagerar på ljus genom att aktivera försvarsmekanismer. Upptäckten kan i framtiden komma att bli användbar inom matindustrin för att förhindra spridning av bakterien. I avhandlingen beskrivs även upptäckten av två nya molekyler som bekämpar listeriabakteriens sjukdomsframkallande förmåga.
Listeriabakterien är vanlig i naturen men kan ibland sprida sig till mat, och då främst opastöriserade mejeriprodukter och smörgåspålägg. Den kan även växa i mat som förvaras i kylskåp och om smittad mat äts utan att ha blivit ordentligt upphettad kan bakterien orsaka infektioner som i enstaka fall får dödlig utgång.