Experter: “Ekomat är dålig för miljön”
Publicerad: 2016-02-03

Under helgen fick ekomaten hård kritik av professor Lars Bergström vid SLU. ”En dröm, en känsla utan verklighetsförankring som framför allt handeln tjänar stora pengar på”, sa professorn till TT. En rapport från International Centre for Research in Organic Food Systems i Aarhus pekade nyligen på att ekologisk mat inte nyttigare för oss människor än den mat som produceras på konventionellt vis. Inte är den miljövänligare heller.
Maria Wivstrand, föreståndare för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU, har en annan bild. På frågan om ekomat är bättre för miljön än annan mat svarar hon att det är hugget som stucket när det gäller klimatpåverkan, däremot finns positiva effekter för den biologiska mångfalden och miljön.
Ytterligare en professor vid SLU, säger till TT att ekologisk odling inte är hållbart i längden eftersom näringsämnen som kväve, fosfor och kalcium försvinner när skörden skördas eller djuren slaktas. Dessa kan i nuläget bara ersättas med konstgödsel eller restprodukter från konventionellt jordbruk.
Maria Wivstad håller med om att näringsförsörjningen inom ekoodlingen måste förändras om man ska skala upp den.
En annan aspekt som lyfts fram i debatten är att skördarna vid ekoodling blir runt 60 % mindre än vid traditionellt jordbruk, samtidigt som FN har sagt att världens matproduktion måste öka med 70 procent till 2050. Något som vissa hävdar skulle kunna betyda att vi måste skövla skor och kraftigt öka koldioxidutsläppen vid en ökad ekologisk odling.
Ur djurrätts- och biologisk mångfaldssynvinkel är den ekologiska odlingen i alla fall oomtvistat bättre.