Skolmat och hälsosamt åldrande utforskas i Örebro
Publicerad: 2017-02-13

Äldre människor ska få bättre förutsättningar att må bra livet ut och skolorna ska börja jobba aktivt med hållbarhet. Det är två av idéerna som kommer utforskas i Örebro Universitets nya satsning på sociala innovationer, Social Impact Lab.

Att forskning ska leda till förändring tycker Ida Schoultz och Johanna Björklund är självklart. De har därför anmält sig till Örebro universitets nya satsning på sociala innovationer.

Ida Schoultz är den som vill arbeta med äldre och ge dem bättre förutsättningar att må bra livet ut.

– Ett hälsosamt åldrande – det finns mycket forskning om detta men hur gör vi det tillgängligt för samhället? Vi vet till exempel att magen och kosten spelar en viktig roll, säger Ida Schoultz.

Hennes forskargrupp har visat att orienterare mår bättre än många andra äldre. De ingår i ett socialt sammanhang och är fysiskt aktiva samtidigt som sporten innebär en kognitiv utmaning. Hon vill göra dessa tre delar till en naturlig del av livet för alla människor.

– När vi vänder oss till äldre är det viktigt att inte klumpa ihop alla över 65 år till en grupp. Vi behöver utforma olika aktiviteter eller program efter intresse och engagemang hos äldre, precis som vi gör för andra åldersgrupper. Jag har många idéer och jag hoppas kunna skapa ett program där de bitar som är viktiga för ett hälsosamt åldrande finns med. Att vara en del av Social Impact Lab öppnar nya möjligheter, säger Ida Schoultz.

Johanna Björklund vill å andra sidan jobba med hållbarhet i skolan.

– Mitt förslag är att schemalägga skollunchen och använda matsalen som laborationssal. Om vi låter barnen vara med kan vi väcka engagemang för mat, miljö och klimat och sätta komplexa frågor som klimatkris och biologisk mångfald i sitt sammanhang, säger Johanna Björklund, forskare i miljövetenskap.

Fyra av de åtta forskarna på Örebro Universitet har fått pengar för att arbeta med sina idéer en dag i veckan under ett år.

– Ofta är det just bristen på arbetstid som gör att idéerna inte blir verklighet. Men anställda, som vill jobba med tillämpning, behöver träffa varandra också.Vi ska underlätta för forskare och lärare att gå från att veta en massa saker till att använda det. Labbet ger dem inte bara en samlingspunkt utan också tid och metoder att utveckla sina idéer tillsammans med användarnam säger Åsa Allard, som är verksamhetsledare.