Köttguiden expanderar till Finland
Publicerad: 2017-02-10

Svenska WWF Världsnaturfondens konsumentguide har börjat sprida sig till grannländerna. I veckan gav WWF i Finland för första gången ut en guide som granskar köttets miljöeffekter. Rådet är att äta mindre men bättre kött, undvika importkött med rött ljus och gärna äta mer vegetariskt.

– Det är glädjande att Köttguiden sprids till fler länder, det ligger i linje med vår ambition att sprida både Fiskguiden och Köttguiden. I Finland, precis som i Sverige jobbar WWF med att sprida satsningen ”Mindre men bättre kött”. Det är viktigt för att vi ska hålla oss inom ramen för en planet med maten vi äter. På sikt ser vi att Köttguiden bör harmonieras i regionen eftersom kött är en global handelsvara, säger Anna Richert, ansvarig för matfrågor på svenska WWF.

– Ur miljösynpunkt är maten det viktigaste dagliga valet för den enskilda konsumenten. För klimatet, Östersjön och biologisk mångfald är det avgörande hur mycket och vilket slags kött vi äter. Därför ger WWF ut Köttguiden, säger naturvårdsexpert Stella Höynälänmaa på finska WWF i ett pressmeddelande.

Köttguiden har getts ut två gånger i Sverige, 2015 och 2016.