Skollunch i hemmet?
Publicerad: 2020-03-19

I går fattade regeringen ett beslut som skulle göra det möjligt att stänga skolorna, om man kommer fram till att detta krävs.
En fråga som allt fler nu ställer sig är: Skulle skolköken kunna laga mat åt elever som måste gå i skolan, i hemmet?
Frågan hänger ihop med lagen om kostnadsfria luncher till grundskolans elever, och diskussionen förs därför just nu mellan Livsmedelsverket och Skolverket. Beslutet hänger för närvarande på Skolverkets jurister.
När det gäller gymnasiet, hänvisar Livsmedelsverket till SKR:s information: ”Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå. Det torde därför inte finns någon skyldighet att ge eleverna matersättning under den period som skolan är stängd. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så.”
Även inom vissa kommuner har ämnet varit på tal.
I Eskilstuna kommun pågår diskussionen för fullt, enligt måltidschef Simone Saul. Hon menar att man erbjuder luncher till de gymnasieelever som inte kan lösa frågan själva, dock är det oklart vad som skulle hända om grundskolorna stänger.
I Karlstads kommun hålls ett av köken lite ”på glänt” i fall några av eleverna skulle vara i behov av måltider, menar gymnasieskolornas kostchef Alain Grenard.
I Stockholm, där viruset haft särskilt stor påverkan vilket gjort att många skolor redan är stängda, börjar den privata restaurangsektorn redan snegla mot skolorna. Restaurangen Dados kök är ett exempel, de erbjuder från och med i dag hemleverans av en eller tio matlådor till exempelvis barn och ungdomar som måste plugga hemifrån, till kraftigt rabatterat pris.
– I dessa virustider känns det så viktigt att göra vad vi kan, konstaterar kökschefen.

I USA, där över 20 miljoner elever är beviljade kostnadsfria luncher, har scenariot redan blivit verklighet på vissa håll, rapporterar CNN. När skolor där måste stänga oväntat, kan de få myndigheternas tillstånd att leverera hämtlunch till elever från fattiga familjer via exempelvis kyrkor, parker eller andra offentliga inrättningar. I Washington, där hundratals coronafall konstaterats, läser eleverna numera på distans. Här lagas “Grab-and-go”-måltider i fem olika kök som sedan distribueras ut till 22 olika skolor, där eleverna kan hämta dem. Även i Miami, Seattle, Kalifornien, Chicago, New York och på många andra håll, förbereder sig tillagningsköken för att eventuellt behöva laga hämtluncher, om skolorna tvingas stänga. Haken är att den lag som möjliggör distribution av hämtmat i händelse av oväntad stängning, bygger på att man äter den tillsammans, i speciella lokaler. Hur skolmaten ska distribueras på ett säkert sätt under den rådande situationen,  är fortfarande omtvistat.