50.000 Euro till bästa skolhälsoarbetet
Publicerad: 2020-03-23

EU utlyser i år EU Health Award till skolor och städer som aktivt främjar en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar i åldern 6-18 år. Första priset är på 50 000 euro, skriver Livsmedelsverkets Måltidsbloggen.
Sedan fler år tillbaka arrangerar EU ett hälsopris för att uppmuntra till insatser för ökad folkhälsa. Utlysningen syftar också till att samla in goda exempel på arbetssätt runt om i Europa. Temat varierar, förra året var övervikt och fetma i fokus, i år är det hälsosamma livsstilar.
Kriterierna som används för bedömning är; relevans för temat (hälsosam livsstil för barn och unga), effektivitet, möjlighet att sprida till andra verksamheter och länder, inom ramen för befintliga resurser, samt kreativitet, skriver Livsmedelsverket.
Ansökan skickas in senast den 29 april 2020.

Läs mer och ansök här! https://ec.europa.eu/health/award/call_healthylifestyle_en