Skånska gymnasieskolor kan komma att stängas
Publicerad: 2020-10-28
Skåne inför skärpta regler på grund av en ökad spridning av covid-19. Regionens smittskyddsläkare Eva Melander säger att läget är allvarligt och att gymnasieskolor och universitet kan komma att stängas om det inte sker någon förbättring.
– Vi vill till varje pris att skolorna ska vara öppna, för barnens bästa. Vi har en liberal inställning till grundskolorna eftersom barnen inte är motorn i smittspridningen. När det gäller gymnasister och universitetsstudenter ska vi fundera framgent på om det kan bli aktuellt med distansundervisning. Men vi är inte där än, säger Eva Melander till Sydsvenskan.
Hon fortsätter:
– Vi tittar på läget vecka för vecka. Om smittspridningen ökar kan ökad distansundervisning för gymnasister bli en möjlig åtgärd.