Sanningen om dyraste skolmaten
Publicerad: 2018-10-08

Sveriges dyraste skolmat 2017 serverades i Tierps kommun utanför Uppsala, enligt Skolverkets nya rapport. Här kostade maten 11 500 kronor per elev, vilket var nästan dubbelt så mycket som riksgenomsnittet, 6300 kr.

Maria Leopardi, måltidschef i Tierp, vad får era barn egentligen att äta?
– Ja, vad ska jag säga… vi serverar inte oxfilé i Tierp, vi har inga stjärnkockar hos oss som kostar multum och vi gör upphandlingarna tillsammans med tre andra kommuner. Men Tierp har bara haft en separat kostorganisation sedan januari 2017 och anledningen till att man valde att organisera om, var bland annat att de som tidigare hade ansvaret gjorde fel i bokföringen.

Varför gjorde de fel?
– Fram till 2006 fanns det en egen kostorganisation i Tierp, sen la man ut måltiderna på en privat leverantör och då blev det jättedyrt, och när man så småningom tog tillbaka måltidsverksamheten fortsatte det ändå lite på samma sätt; man hade inte koll på anbuden och man köpte en del livsmedel som kunderna inte behövde. En annan sak var att lokalhyrorna bokfördes tillsammans med skolmaten, vilket var fel, men det kunde också handla om sådant som att APT-fikan bokfördes som skolmat.

Finns det trots allt saker hos er som fördyrar skolmaten?
– Ja, vi har till exempel en privat aktör som sköter våra transporter, det beror på ett politiskt beslut och det drar naturligtvis upp kostnaderna. Sen lagar våra kök mat både till skolor och äldreomsorg. Här kan det vara svårt att särskilja vilka livsmedel som går vart, men vi har helt klart en mycket högre kostnad för äldrematen än för skolmaten.

Kan en nyhet av den här typen göra att man blir mer självkritisk?
– Vi tar alltid till oss av kritik, samtidigt vet jag ju att vi gör otroliga förändringar hela tiden. Det första året handlade mycket om att bara titta på vad som gjordes och lyfta rätt kostnader. Nu börjar vi bli betydligt mer effektiva, vi har rätt personer på rätt plats, men att göra stora förändringar tar tid.