Jobb-boom i Matsverige
Publicerad: 2018-10-04

Inom ett år skapas 40 000 nya jobb inom livsmedelsproduktionen i Sverige. På fem års sikt handlar det om 57 000 nya arbetstillfällen, enligt en ny rapport från LRF, branscher i livsmedelssektorn och Livsmedelsföretagen.

De nya jobben finns inom allt ifrån råvaruproduktion i form av jordbruk och trädgård, till förädling som bagerier och mejerier. Inom fem år beräknas 57 000 nya jobb skapas, men redan inom ett år behöver företagen rekrytera 40 000 nya medarbetare, visar rapporten ”Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018”. Studiens syfte var att se vilka behov av arbetskraft landets livsmedelsproduktion har och tar avstamp i Sveriges livsmedelsstrategi som utgår från att produktionen av mat i landet måste öka.

I dag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Totalt omsätter jordbruket 65 miljarder kronor per år och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor, enligt rapporten. Lönerna för de 57 000 nya jobben ger intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor, visar beräkningar gjorda av LRF.

– Livsmedelsproduktionen med jordbruk, trädgård och livsmedelsindustrier är viktig för Sverige av flera skäl. Dels förses befolkningen med mat, dels bidrar sektorn med mycket pengar till landets ekonomi, och det viktigaste av allt, jobben finns verkligen i hela landet. Utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens, säger Anders Källström, vd och koncernchef, Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

– Livsmedelsföretagen har ett stort behov av att rekrytera för att kunna öka produktionen. Samtidigt avstår drygt vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Att hjälpa duktiga personer hitta vägar in i livsmedelsbranschen så att företagen får den kompetens de behöver är avgörande för svensk livsmedelsproduktion, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.