Så vill Göteborgs seniorboenden minska matsvinnet
Publicerad: 2017-11-20

Göteborgs Stad har beslutat att alla stadens äldreboenden ska minska sitt avfall med början 2018. En viktig del i arbetet gäller matsvinnet. Sekelbos äldreboende i Kortedala har arbetat med avfallsminskningen sedan 2015 och är en förebild för hur resten av stadsdelen Östra Göteborg arbetar.

– Östra Göteborg är föregångare när det gäller avfallsminskning inom offentlig verksamhet, även nationellt sett, säger Hanna Sand Lindskog, som utvecklar stadsdelens miljöarbete, i ett pressmeddelande.
– Vi är redan igång med alla äldreboenden i stadsdelen och nu börjar Sandeklevsskolan i Bergsjön sitt arbete för att bli en avfallssnål skola, fortsätter hon.

Matsvinnet utgör en stor andel av seniorboendenas avfall. I Östra Göteborg kommunicerar personalen numera mer med de boende om vad de vill äta. Det innebär både att de gamla får mer mat som de uppskattar och att mindre mat blir över och kastas bort.

– Vi är också noga med att räkna på hur stora portioner våra boende faktiskt äter, ofta vill de inte ha en hel portion var. Om det är någon som inte är hemma så avbokar vi också maten, så att vi slipper slänga något i onödan, säger Nadica Vukosavljevic, som har det övergripande ansvaret för måltidsbeställningen på Kvibergs äldreboende.

Seniorboendena har också slutat att servera flaskvatten och övergått till att servera smaksatt kranvatten till maten. Här görs en stor vinst, både miljömässigt och ekonomiskt och det blir lika gott som det köpta vattnet, menar Nadica Vukosavljevic.
– En till fördel är att citron stimulerar aptiten, så när vi lägger citronskivor i vattenkannorna blir det som en aperitif till maten, fortsätter hon.

På alla boenden i stadsdelen ska man arbeta med att minska det slentrianmässiga användandet av engångsmaterial. Fryspåsar ska bytas ut mot återanvändningsbara burkar och engångshandskar ska bara användas när det är det är nödvändigt av hygieniska skäl, annars har de anställda personliga gummihandskar och förkläden som de använder vid disk, städning med mera.