Regeringen väljer att inte stänga skolorna
Publicerad: 2020-03-12

Regeringen har beslutat att inte kräva att skolorna och förskolorna i Sverige stängs, med anledning av coronaviruset. Samtidigt vädjar man till personal som jobbar i anslutning till skolor och förskolor att hålla sig uppdaterade, eftersom situationen kan komma att förändras snabbt.

Kl. 20 i kväll höll utbildningsminister Anna Ekström presskonferens, med anledning av dagens möte mellan företrädare för skolhuvudmän och skolmyndigheter. Frågan många ställde sig var: Behöver skolorna stängas?
Nej, var regeringsföreträdarens svar – ansvaret läggs istället på huvudmännen för de olika skolorna. Hon underströk också den enskilde individens ansvar när det gäller sådant som handhygien samt att stanna hemma vid symptom på sjukdom.
– Om Sverige hamnar i ett läge där stängda skolor skulle dämpa smittspridningen, då kommer vi inte tveka att agera, och vi har också lagstiftningen på plats, underströk Anna Ekström.

Många frågor uppstod vid den efterföljande frågestunden, med anledning av att både Norge och Danmark fattat beslut om att stänga sina skolor.
– Det görs olika bedömningar eftersom vi ligger i olika faser i pandemin, men det enda landet som verkligen verkar stänga alla skolor, är Italien (…) Min bedömning och regeringens bedömning i kväll är att motverka smittspridningen genom att se till att mamma och pappa kan gå till jobbet, var Anna Ekströms respons på detta.
– Mitt tyngsta argument till att inte stänga skolor och förskolor, om föräldrar är tvungna att stanna hemma från jobbet, då skulle det inverka mycket negativt på våra möjligheter att hindra smittspridning och vårda de som redan är sjuka, fortsatte hon.

Just nu förbereder regeringen en lag som reglerar vad som händer om skolorna i en region, en stad eller hela landet behöver stänga.
– Den rektor som hamnar i ett läge där lärarna är sjuka, eller där eleverna inte kommer till skolan för att bussen inte går, ska veta att et finns ett regelverk på plats för att barn ska kunna få sin utbildning och skolan ska kunna fungera. (…) Jag känner också att vi har ett stort, gemensamt ansvar. (…) Jag vill be alla som agerar i skolans värld att hålla sig uppdaterade, för när beslut fattas, då kan de fattas snabbt.

I en artikel i Expressen får regeringen stöd av Agnes Wold, professor i klinisk bakterologi. Hon ser nackdelar med att, som i Danmark och Norge, stänga skolor och förskolor.
– Det här är ingen dagissmitta och anställda inom sjukvård, transport och i affärer måste ha barntillsyn om de ska kunna jobba, säger hon.