Prisökningar och köttbrist väntas i torkans spår
Publicerad: 2018-07-25

Den svaga kronkursen har pressat upp de svenska livsmedelspriserna, och nu riskerar torkan att ytterligare driva upp priset på mat, som redan ligger näst högst i EU, efter Danmark. Flera bedömare förutspår också en framtida brist på såväl kött som mejeriprodukter.

Ungefär hälften av livsmedlen i svenska butiker är importerade. Priset på den halva som producerats inom av landet riskerar nu att höjas på grund av torkan. Enligt Lantmännens nya skördeprognos kommer årets svenska skörd att bli den sämsta på 25 år till följd av torkan som forsätter att hålla det svenska jordbruket i ett järngrepp.

– Svenskproducerade livsmedel som är beroende av spannmål och som växer i jord påverkas av torkan och det kommer att påverka priserna under hösten. På spannmålsprodukter kommer priserna säkert att påverkas och då snarare uppåt än nedåt. Sedan vilken nivå det handlar om det kan jag inte uttala mig om i dagsläget, säger Nichlas Olofsson, affärsområdesdirektör för inköp och kategori på Coop, till Dagens Industri.

Erik Glans, ekonom och specialist på inflation på Konjunkturinstitutet, säger dock till DI att man inte bör överdriva betydelsen av foderbristen i Sverige för konsumentpriserna i stort.

– Större delen av de svenska konsumenternas livsmedelspriser styrs av priserna på den internationella marknaden. Där är inte de svenska odlingsförhållandena avgörande för utvecklingen. (…) För just köttprodukter är det svenska utbudet viktigare, eftersom många väljer att handla just svenskproducerat kött, säger han till DI.

Det finns även bedömare som tror att det kan uppstå ett överskott på svenskt kött på kort sikt, som sedan övergår till en brist nästa vår, enligt samma tidning. Som en konsekvens av foderbristen har köerna till slakteriet ökat. Priset på svenskt kött kan alltså komma att sjunka under hösten, för att sedan bli dyrare igen under våren 2019.

– Till konsument skulle jag ge rådet att köpa kött och frysa in, om det nu först blir billigt och sedan dyrt, säger Claes Salomonsson, pressansvarig på Axfood, till DI.

Fler slaktade djur riskerar också att få konsekvenser för andra delar av livsmedelskedjan, exempelvis mejeriprodukter. Hos Arla är man oroad men samtidigt försiktig med att dra några slutsatser om och hur torkan kommer att påverka utbudet på mejerivaror.
– Som läget är just nu så har vi inga förändringar i mjölkinvägning, och kvaliteten på mjölken är än så länge oförändrad. Men med detta sagt så har många av våra mjölkbönder och ägare enorma problem just nu, och det är för tidigt för oss att spekulera och dra några slutsatser mer än att situationen är otroligt allvarlig, säger Arlas presschef Erik Bratthall till DI.