Obligatorisk köttmärkning för storkök och restaurang på gång
Publicerad: 2018-06-12
Regeringen meddelade i går att man kommer att gå vidare med frågan om att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök. Därför planerar regeringen att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för att införa en sådan märkning.

Det finns ett stort intresse idag för var mat kommer ifrån men det är, till skillnad från i butikerna, svårt att få tag i den informationen när man äter på restaurang. Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning. Resultatet har inte varit tillfredställande och därför förbereder regeringen nu att göra ursprungsmärkningen obligatorisk.

– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför vill regeringen införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött även på restauranger och i storkök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat som hamnar på tallriken. Genom att sätta ett tydligt informationskrav på branschen ges konsumenten kunskap om livsmedlens ursprung både när man handlar i butik och äter på restaurang, säger konsumentminister Per Bolund

Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-kommissionen om landet vill införa ytterligare nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. I anmälan behöver landet visa på samband mellan kvalitet och ursprung samt kunna visa att konsumenterna efterfrågar ursprungsmärkning.

Regeringen planerar därför att ge Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska gå till väga för att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök.

Från branschorganisationen Svensk Fågels sida är man väldigt positiv till planerna på en obligatorisk ursprungsmärkningen:
– Många restauranger kommunicerar tydligt kring ursprung. Vi vill gärna ytterligare tydliggöra märkning av svensk kyckling på restaurang och hjälpa de krögare och kökschefer som är öppna för förändring. Allt för att hjälpa konsumenten att lättare kunna göra ett medvetet val. Det ska vara enklare att ta reda på om kycklingen är svensk och närproducerad eller kommer från till exempel Thailand, Nederländerna eller Lettland där antibiotikabehandling är mer vanligt förekommande, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.