Sedan tidigare finns ett naturligt förekommande enzym som kan bryta ner just plast. Detta upptäcktes för första gången i ett japanskt sopberg.

Den brittiska forskargruppen från University of Portsmouth och den amerikanska energimyndighetens National Renewable Energy Laboratory var egentligen ute efter att studera de enzymer som den japanska bakterien producerar – när de av misstag tog fram en muterad enzym. Den visade sig vara ännu bättre än de naturliga på att bryta ner plast, skriver tidningen Ny Teknik. Enzymet som kallas Petase ska alltså kunna påbörja nedbrytningsprocessen av petplast på några dagar.

– Även om denna förbättring är blygsam tyder denna oväntade upptäckt på att det finns utrymme för vidare förbättringar av dessa enzymer, vilket gör att vi närmar oss en återvinningslösning för det ständigt växande plastberget, säger en av forskarna bakom upptäckten, professor John McGeehan vid University of Portsmouth, i universitetets nyhetsbrev.

Det muterade enzymet ska kunna bryta ner både petflaskor och pefplast, ett biobaserat substitut till pet. Forskarna hoppas nu kunna förbättra enzymet ytterligare för att snabba på nedbrytningsprocessen ännu mer.

– Vi kan alla spela en viktig roll när det gäller att hantera plastproblemet, men forskarvärlden som ursprungligen tillverkade detta “supermaterial” måste nu använda all tillgänglig teknik för att utveckla riktiga lösningar, säger John McGeehan, rapporterar Ny Teknik.