Nya upphandlingskriterier för hållbara förpackningar
Publicerad: 2021-06-28

Upphandlingsmyndigheten inför nya hållbarhetskriterier som ska styra användandet mot cirkulära förpackningar inom bland annat livsmedelssektorn och vård- och omsorg.
Målet är att att göra skillnad för miljö och klimat genom att påverka områden som är stora konsumenter av plast. Inom livsmedelsbranschen finns till exempel möjlighet att ställa krav på dryckesförpackningar och tråg av återvunnen PET som är livsmedelssäker.
– De offentliga inköpen är stora. Hållbarhetskrav i upphandlingar kan därför påverka utvecklingen av nya och cirkulära förpackningslösningar som gör skillnad för miljön och klimatet, säger Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.
I nuläget återanvänds mindre än 10 procent av kartlagda plastflöden som utgår från en fossil råvara, skriver Upphandlingsmyndigheten. Att använda återvunnen plast medför, enligt myndigheten, tre gånger lägre klimatpåverkan.