Färre får kräksjuka av frysta hallon
Publicerad: 2021-06-23

Färre än tidigare blir sjuka på grund av frysta, importerade hallon och andra bär. Ändå behöver äldreboenden och sjukhus – där de allra sköraste finns – fortsätta hantera dem på ett sätt som gör dem säkra att äta, skriver Livsmedelsverket. Det gäller även förskolor, eftersom små barn är mest mottagliga för det norovirus som kan finnas på bären och orsaka vinterkräksjuka. Det är främst hallon som kan förorenas av virus, men även andra frysta bär, skriver Livsmedelsverket som nu uppdaterat sin bär-information i ”Nationella riktlinjer för måltider på förskolan” och ”Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen”. Det finns även ett rättelseblad till den redan tryckta broschyren ”Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus”, på Livsmedelsverkets webbplats. Tanken är att bladet ska användas tillsammans med broschyren, tills en ny upplaga har tryckts.
Att färre än tidigare rapporteras sjuka av norovirus på hallon och hepatit A-virus på hallon och jordgubbar beror enligt Livsmedelsverket på att det skett förbättringar inom hallonproduktionen. Men fortfarande händer det att importerade frysta bär har förorenats med virus.
Både norovirus och hepatit A-virus dör om bären kokas i en minut alternativt ingår i en värmebehandlad maträtt eller bakverk. Riskerna med frysta importerade bär ska ingå i verksamheternas faroanalys och de ska hantera faran på ett sätt som gör att de bär som serveras är säkra att äta, skriver Livsmedelsverket.
– Det här behöver även personalen på förskolan, i omsorgen och på vårdavdelningen känna till. De ansvarar ofta för mellanmålen, som kan vara just smoothies på frysta bär, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket.