Nu ska ungdomarnas matvanor kartläggas
Publicerad: 2016-06-02

Vad äter Sveriges ungdomar? Det vill Livsmedelsverket ta reda på genom den nationella undersökningen Riksmaten Ungdom som genomförs via skolorna.

Drygt tjugo skolor har redan tackat ja och arbetet med att kontakta omkring 250 skolor och få med dem på tåget fortsätter, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Redan 2003 genomförde Livsmedelsverket en undersökning som gällde yngre barn, Riksmaten Barn. Denna visade att så mycket som en fjärdedel av energin som barnen fick i sig kom från godis, läsk, snacks, kakor, glass och efterrätter, samt att de åt alldeles för lite grönsaker och frukt. För första gången görs nu en undersökning bland ungdomar och resultaten kommer att redovisas under 2018.

– Det ska bli intressant att se om det ser likadant ut bland äldre ungdomar. Och om det finns stora skillnader mellan ungdomarna. Det är viktigt att hitta riskgrupper för att kunna främja en bättre och mer jämlik hälsa i Sverige, säger Anna-Karin Lindroos, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Från och med september 2016 och till och med sommaren 2017 genomförs besök på skolor där eleverna får rapportera vad de äter och svara på enkätfrågor. Sammanlagt beräknas 3 000 elever från årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet delta, från cirka 250 skolor från Lappland till Skåne. Dessutom samlas blod- och urinprover in från en mindre grupp för att se om det finns ungdomar i Sverige som riskerar att få i sig för lite näringsämnen eller för mycket miljögifter från maten.

– Vår förhoppning är att många, både skolpersonal och elever, ska tycka att det är roligt att bidra till forskningen och bli intresserade av matens och rörelsens betydelse för hälsan, säger Anna Karin Lindroos.