1 av 3 använder socker mot nedstämdhet
Publicerad: 2016-06-07

Nästan var tredje svensk – och då främst kvinnor – har använt sötsaker för att lindra nedstämdhet, ilska eller tristess det senaste året. Ännu fler, nästan hälften, vill ändra sitt sätt att äta eller handskas med sötsaker. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Viktväktarna om svenskarnas sockervanor, med utgångspunkt från verktyget UNICOPE som används för att utvärdera risken för olika typer av beroende.

En annan fråga handlade om hur lätt det är att tolka livsmedlens innehållsförteckning när det kommer till just socker. Drygt var fjärde svensk instämmer inte alls i påståendet att märkningen idag är lättläst och tydlig när det kommer till sockerinnehållet. Endast 14 procent instämmer helt. Knappt var fjärde svensk instämmer helt i att de har god förståelse för alla olika benämningar för socker som kan finnas i en innehållsförteckning – men lika många instämmer inte alls.

Undersökningen genomfördes i maj 2016. Totalt intervjuades 1056 personer i ålder 15-79 år.