Nötkött och fläsk mer klimatsmart än kyckling
Publicerad: 2022-01-21

Nötkött och fläsk är mer hållbart än kyckling i ett cirkulärt jordbruk, enligt en ny studie publicerad i Nature Food. Forskarna bakom studien menar att den uppmärksammade EAT-Lancet-dieten, som lanseras av bland andra Gunhild Stordalen och professorn och klimatforskaren Johan Rockström, borde anpassas till europeiska förhållanden. Enligt EAT-Lancet-dieten bör vår kosthållning innehålla fyra gånger mer kyckling än nötkött och fläskkött, för att minska utsläppen av växthusgaser.
Men forskarteamet bakom den nya studien har ifrågasatt om en kost med en begränsad andel protein från djurriket verkligen är förenlig med ett cirkulärt matsystem – som eftersträvas i Europa. Genom att använda sig av andra modeller än de vanliga, har teamet jämfört hur kretsloppet påverkas av köttproduktion enligt europeisk modell, respektive den diet som förespråkas i EAT-Lancet.
I ett cirkulärt kretslopp där livsmedel som mejeriprodukter, nötkött och fläskkött ingick, minskade enligt modellen växthusgaserna och land-användandet med cirka 30-40 procent, jämfört med när man – i enlighet med EAT-Lancets rekommendationer – ersatte rött kött med kyckling och vegetabilier. Skälet är att grisarna och korna kan födas upp på matavfall, vallväxter, restprodukter från jordbruket och annat som vi människor inte kan äta. Den typen av foder kommer, till skillnad från vegetabilierna och kycklingarnas foder, ofta från mark där människomat inte kan odlas. Dessutom tillför korna metan till atmosfären som bryts ner på något decennium, medan kycklingarna tillför koldioxid, som stannar i atmosfären för alltid.
Studien i sin helhet kan läsas här!