KRAV skärper regler för arbetsvillkor
Publicerad: 2022-01-25

KRAV har skärpt reglerna för arbetsvillkor bakom importerade livsmedel från länder som inte anses vara “högriskländer”, exempelvis USA, Australien och EU-länderna.
– Oacceptabla arbetsvillkor finns i alla länder, även inom EU och i andra höginkomstländer, säger Åsa Lindeblad, t f affärsområdeschef för livsmedel på märkningsorganet.
Vid import från så kallade högriskländer som redan tidigare omfattades av regler för bättre arbetsvillkor, ska det KRAV-certifierade företag även i fortsättningen kunna visa att arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter tillgodoses i primärproduktion och förädling, genom att en fysisk kontroll har gjorts, eller genom något av KRAVs godkända certifierings- eller leverantörsgranskningssystem.
KRAVs regler för bättre arbetsvillkor innebär bland annat att nationell lagstiftning i producentlandet ska följas, att det inte får förekomma barnarbete, ofrivilligt arbete, diskriminering och att arbetsmiljön ska vara säker och inte utgöra en hälsorisk.