Minst 90 kommuner bojkottar Kronfågel
Publicerad: 2021-06-02

Kronfågel har fått massiv kritik sedan det uppdagades att kycklingar skållas levande på företagets slakteri i Valla. Nu har minst 90 av landets kommuner valt att bojkotta företaget, uppger Aftonbladet. Tidningen lät i fredags, efter avslöjandet, samtliga 290 kommuner svara på om de vidtar några åtgärder med anledning av uppgifterna som framkommit.
Av de 141 kommuner som svarade inledningsvis, meddelade 90 kommuner att de valt att stoppa inköpen från Kronfågel tills vidare. Flera av dem är enligt tidningen mycket kritiska till djurhanteringen hos det marknadsledande företaget.
”Det strider mot allt vad svensk djurskyddslagstiftning står för. Förtroendet för producenten Svensk Kronfågel är totalt obefintligt, såväl hos kommunen som hos matgästen”, uppger Carina Nisén, kostchef i Säffle, till Aftonbladet.
Även landets fyra största städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, tillhör de kommuner som stoppar köpen av Kronfågels kyckling.
– Vi har så höga djurskyddskrav i kommunen. Efter att vi fick veta detta så håller inte de här produkterna. De klarar inte kraven och då har vi valt att stänga ner de produkterna tills företaget kan visa på att de vidtagit åtgärder så detta inte inträffar igen, säger Annica Axelsson, upphandlare och ansvarig för livsmedel i Malmö stad till Aftonbladet.
Av de kommuner som inte stoppat inköpen är det flera som säger sig utreda frågan medan andra helt enkelt inte tillhör Kronfågels kunder.
Kycklingföretaget säger sig enligt Aftonbladet vara “ledsna” över att kommunerna valt att pausa sina inköp, samt att man inom kort hoppas få en möjlighet att visa vad man gjort för att lösa problemen.