Mindre kött i 30 kommuner
Publicerad: 2022-09-22

Mindre kött på elevernas tallrikar är en åtgärd landets kommuner nu vidtar för att hantera de stigande matkostnaderna, enligt en enkät som TV4 Nyheterna gjort. Flera kommuner uppger att deras matkostnader kommer att öka kraftigt framöver.
Förra året köpte Härjedalens kommun livsmedel för runt 10,5 miljoner kronor till bland annat skolor och äldreboenden, skriver TV4. I år ser kostnaden ut att öka med upp till flera miljoner kronor. En av åtgärderna för att få ner kostnaden är att servera mindre kött på tallrikarna.
TV4 Nyheterna har gjort ett utskick till landets 290 kommuner och av dem 143 som svarat uppger 113 kommuner att de i år infört åtgärder för att minska kostnaderna för livsmedel. Av dessa är det 30 som infört mindre kött som en av besparingsåtgärderna.