Martin & Servera får miljonuppdrag inom Livsmedelsstrategin
Publicerad: 2018-10-10
Jordbruksverket har beviljat Martin & Servera 995 000 kronor, mellan åren 2018 och 2020, för att ta fram och genomföra en digital kurs om ekologiska livsmedel för offentlig sektor. Totalt har Jordbruksverket beviljat 26 miljoner kronor för 11 nya projekt i syfte att höja kunskapen om, samt främja produktion och konsumtion av, ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer.

I ett pressmeddelande skriver Martin & Servera att de får uppdraget för att “…hjälpa politiker och tjänstemän, men också de som arbetar med matlagningen i offentlig verksamhet, till ökad kompetens om ekologiska livsmedel.”

– Vi fick in många bra projektansökningar och konkurrensen har varit hård. Vi har gjort en helhetsbedömning av projekten och deras angelägenhetsgrad. Vi har bedömt ansökningarna utifrån erfarenhet, kompetens, målgruppsanpassning och innovationsgrad. Andra faktorer vi vägt in är samverkan, bredd och kostnadseffektivitet. Samverkan är viktigt och skapar kopplingar mellan åtgärder och aktörer, säger Åsa Lannhard Öberg som är Jordbruksverkets projektledare för ekouppdraget i pressmeddelandet.