Män mindre oroade över klimatet
Publicerad: 2021-10-27
Nästan hälften av svenskarna tycker att klimatsmarta val är för dyra – samtidigt som de skulle kunna spara 1500:- i månaden genom att sluta kasta mat.
YouGov har gjort en  ny undersökning om svenskarnas beteende med koppling till matsvinn, på uppdrag av matsvinnsappen Too Good To Go. Här framkommer bland annat att det är ekonomin som styr ifall vi gör klimatsmarta val.
I rapporten framkommer att män är mindre oroliga för hur deras val påverkar klimatet än kvinnor. Endast 17 procent av männen bryr sig om att vara goda förebilder för sina barn, jämfört med 31 procent av kvinnorna. Det är också kvinnorna som är mest oroade över matsvinnets effekter på klimatet. 
Kvinnor är i större utsträckning oroade över matsvinnets påverkan på klimatet och bryr sig i mycket högre utsträckning om hur deras val påverkar klimatet än vad män gör.
Barnfamiljer med små barn och unga  mellan 18 och 29 år är de grupper som slänger mest mat. Detta beror enligt rapporten framför allt på att man glömmer bort att äta maten som blir över.