Lunchen inte längre frivillig
Publicerad: 2023-10-10

Det är frivilligt för eleverna på högstadiet att äta skollunch, men Kyrkskolan i Ludvika har nu, på prov, infört schemalagd lunch i årskurs sju. Detta innebär att det blir obligatoriskt att gå ner till matsalen med klasskamrater och lärare.
– En del elever har inte ens ätit frukost när de kommer hit så jag tycker att det är en hälsofråga att eleverna faktiskt äter något på dagarna, säger Emma Risberg, biträdande rektor på Kyrkskolan i Ludvika till SVT Nyheter Dalarna.
Den schemalagda lunchen infördes vid höstterminens start.
– Pedagogiska luncher har vi haft hela tiden i Sverige men skillnaden är att det nu inte är frivilligt att gå till matsalen utan att man går dit med en vuxen, säger Emma Risberg till SVT Nyheter Dalarna.

Initiativet med schemalagda luncher kommer från kommunens kostenhet. Målsättningen är att eleverna presterar bättre – och mår bättre – om de äter lunch i skolan. Kökspersonalen har redan noterat att det går åt mer mat sedan de schemalagda luncherna infördes. Projektet kommer att utvärderas vid terminens slut.