Besök en gladare gris!
Publicerad: 2023-10-10

Gladare grisar är målet för Krav, som i morgon samlar ett antal måltidschefer, kökschefer, upphandlare och politiker på en gård i Skåne. Här får besökarna se hur Krav-grisar lever sina liv, och bli medvetna om den stora skillnaden mot konventionell uppfödning.

Vilken är egentligen skillnaden, Staffan Carlberg, kundansvarig, offentlig sektor, på Krav?
– Frigående djur, framför allt! En Krav-märkt gris får gå ute året runt om den vill, beta och böka i jorden och bete sig som en gris. Det finns också andra, hårdare regler kring slakten och fodret. Det är den typen av produktion vi vill stötta.
Varför bjuder ni på studiebesök, nu?
– Den ekologiska grisproduktionen i Sverige står för två procent av totalen; Krav-andelen bara en procent. Därför har Jordbruksverket beviljat pengar till Ekologiska Lantbrukarna, som i sin tur gett uppdraget till Krav att få ut folk på gårdsbesök. Vi kommer även att bjuda på mat, Krav-märkt gris, tillsammans med recept anpassade för offentlig sektor.
Planerar ni fler gårdsbesök?
– Detta är en pilot och ingenting är planerat, men vi hoppas kunna samverka även i framtiden så att fler kan få se djuren på plats och förstå skillnaden. Vi tycker att våra grisar är värda det.