Livsmedelskriterierna har uppdaterats av Upphandlingsmyndigheten
Publicerad: 2017-01-02

De hållbarhetskriterier som gäller för offentlig upphandling av livsmedel har genomgått en rad förändringar för att bli mer effektiv och främja den offentliga affären. Enligt Monica Sihlén på Upphandlingsmyndigheten har det inkommit flera synpunkter under arbetet, vilket är en av anledningarna till att arbetet har dragit ut på tiden.

Hållbarhetskriterier för livsmedel finns till för att kunna skapa tydliga förutsättningar mellan köpare och säljare gällande miljö, djurskydd och sociala krav i hela anskaffningsprocessen. Ett tydligt önskemål från uppgiftslämnarna har varit att ta fram mer information om verifikat, uppföljning och hållbarhetsvinster, något man nu lyssnat till när Upphandlingsmyndigheten arbetat med att uppdatera livsmedelskriterierna.

– Jag har pratat med många aktörer under hösten för att ytterligare utreda specifika frågor vilket har varit en av anledningarna till att processen tagit längre tid än beräknat. Det är viktigt att kriterierna faktiskt fungerar i praktiken, säger Monica Sihlén på enheten för upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten till Upphandling24.se.

Inom livsmedelsupphandling är leverantörskedjorna ofta långa och handeln global. Enligt Monica Sihlén innebär det extra svårigheter när man vill kvalitetssäkra information som är en viktig del av livsmedelskriterierna. Därför har det även tagits fram en vägledning gällande verifikat.

– Under 2017 är ambitionen att jobba vidare med verifikat kopplat till hållbarhetskriterierna. Information på artikelnivå ökar kvaliteten i uppföljning och även om det kan vara motigt med uppföljning så är det bra att påminna sig om att livsmedelsområdet är bäst på att följa upp på artikelnivå, säger Helena Robling som är nyanställd för att stärka myndighetens arbete på livsmedelsområdet.

 

Upphandlingsmyndigheten arbetar också med en så kallad leverantörsförsäkran som ska vara klar inom kort. Den ska göra det möjligt för säljare att intyga vilka kriterier deras produkter uppfyller på artikelnivå. Om leverantörsförsäkran finns i Dabas ska den vara en sammanställning av tillgänglig information som ska efterfrågas vid uppföljning.

– Kriterieöversyn är en del av den årliga aktiva förvaltningen av hållbarhetskriterierna. Nästa tillfälle till inflytande är hösten 2017 och tillsammans fortsätter vi att utveckla den offentliga affären, säger Monica Sihlén till Upphandling24.se.