Lättare att upphandla svenskt
Publicerad: 2021-09-13

Det har blivit enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. För att uppmuntra offentliga verksamheter att använda Från Sverige-märket som verifikat vid upphandling har Svenskmärkning och  LRF tagit fram en gemensam broschyr till den som upphandlar och den som producerar.
Den nationella livsmedelsstrategin innehåller de hållbarhetskriterier för livsmedelsprodukter som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Hållbarhetskriterierna finns förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats, och kommer framöver också att finnas för fler områden, exempelvis frukt och grönt, skriver Svenskmärkning AB, som ligger bakom Från Sverige-märket, i ett pressmeddelande.
– Att offentlig sektor ställer krav i enlighet med livsmedelsstrategin skapar ökade möjligheter för svenska producenter att konkurrera på lika villkor på den offentliga marknaden, säger Auni Hamberg, marknadsutvecklare offentlig upphandling på LRF, i pressmeddelandet.
Idag finns cirka 11.000 produkter godkända för märkningen från drygt 200 företag, enligt Svenskmärkning AB.