Krav på certifierat kött vid upphandling
Publicerad: 2021-10-06


Kräv djurskyddscertifieringen Grund Nöt när livsmedel upphandlas. Det är ett av förslagen i Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, “Mat 2030”, skriver Upphandling 24. I rapporten riktas 100 förslag till näringsliv, politiker och myndigheter för att öka trycket i omställningen. 

– För att åstadkomma den omställning som krävs för att nå klimatmålen i Parisavtalet behövs kraftfulla insatser inom matsystemets alla delar. Ett tungt ansvar faller på politiken, där vi efterlyser en kraftfullare handlingsplan med tydlig koppling till de nationella miljömålen, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Ett av förslagen handlar om offentlig upphandling. 

”Offentlig sektor bör kräva den grundläggande djurskyddscertifieringen Grund Nöt i sina upphandlingar för att öka efterfrågan på djurskyddscertifierat kött”, skriver matjätten.

Men kravet ska inte vara tvingande, utan förslagsvis lösas genom branschöverenskommelser, enligt Axfood.