Helsingborg blev åter Sveriges miljöbästa kommun
Publicerad: 2018-06-27

För andra året i rad har Helsingborg korats till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet.

“Helsingborgs satsning på hållbarhetsfrågorna handlar om långsiktig överlevnad som stad och kommun, en idé om att ett miljöarbete i framkant skapar nya företag, nya arbetstillfällen och lockar fler att bosätta sig i kommunen”, motiverar tidningen utmärkelsen. Kommunen har också infört ett klimatväxlingsprogram som bland annat innebär att flygresor i tjänsten har belagts med en avgift på 50 procent som i sin tur finansierar gratis kollektivtrafik samt subventionerar inköp av elcyklar.

– Det är både hedrande, roligt och viktigt för oss att vinna den här utmärkelsen. Det är ett bevis på att det går att kombinera tillväxt och hållbarhet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M), i en intervju med Aktuell Hållbarhet.

Helsingborg arbetar enligt en vision där livskvalitet och hållbarhet är viktiga mål som måste gå hand i hand med tillväxten. Parallellt med översiktsplanen har de tagit fram ett program för livskvalitet, med samma tyngd och systematiska inriktning som översiktsplanen. Inom ramen för livskvalitetsprogrammet har de under det senaste året utarbetat en klimat- och energiplan som nu är ute på remiss. Den innehåller tydliga mål för både konsumtionsbaserade utsläpp, plastbantning och minskade flygresor.

Styrgruppen i arbetet har bestått av representanter för stadskoncernen, både kommunala bolag och förvaltningar. Verksamheterna har sedan ett eget ansvar för att ta fram åtgärder och förslag för genomförandet, skriver Aktuell Hållbarhet.

Under året har Helsingborg även antagit ett klimatväxlingsprogram vars mål bland annat är att utsläppen från flygresor till Stockholm ska halveras till 2024. Detta har enligt kommunens miljöchef redan gett resultat – i dag är det många som väljer tåg istället för flyg, framför allt till Stockholm. 

Inom programmet för livskvalitet har två projekt dragit igång under året: Plastsmart arbetsplats, som handlar om att fasa ut användningen av plast, särskilt den som är gjord av fossila råvaror, och Smart mat HBG, som engagerar de kommunala skolorna och förskolorna i att minska matsvinnet och få in mer vegetabilier i matlagningen. Båda projekten syftar till att ta fram koncept som stöttar arbetsplatserna i ett systematiskt arbete med frågorna.

Sofia Mattsson, miljöstrateg inom temat Livskvalitet, förklarar att de slutat arbeta med certifieringar av olika slag, för att istället lägga resurserna på att utarbeta koncept.
– Det blev för mycket administration. Viktigast är att se människors ögon tändas, då börjar man närma sig det driv som krävs för att skapa förändring. Därför lägger vi kraften på att hitta koncept som tänder den glöden.

Ett stort och viktigt arbete som pågår inom livskvalitetsprogrammet är de gröna frågorna som handlar om medborgarnas tillgång till naturen.
– De gröna frågorna har stark koppling till livskvalitet. Om vi ska vara en attraktiv stad så måste vi se att de gröna frågorna måste väga lika tungt som de grå, säger Sofia Mattsson till Aktuell Hållbarhet.

Miljönämndens ordförande Anders Lundström (KD) konstaterar att Helsingborg präglas av en kultur där man vågar testa nya saker. Medarbetarna uppmanas att omvärldsbevaka, åka ut och besöka andra kommuner och verksamheter både i Sverige och utomlands, och ta med sig alla goda idéer hem till Helsingborg. Detta tror han kan vara en del av förklaringen till Helsingborgs framgångar.
– Vi har modiga politiker som vågar ta tuffa beslut och kompetenta medarbetare som hjälper oss att omvandla beslut till handling, säger han till Aktuell Hållbarhet.