Halverad giftmängd i ekoägg
Publicerad: 2018-06-20

Hösten 2016 kom en ovälkommen nyhet: Ekologiska ägg från höns som går utomhus och pickar innehåller betydligt mer av miljögifterna dioxiner och PCB, än konventionella. Men nu rapporterar Livsmedelsverket att gifthalterna har halverats, tack vare ett hårt arbete från branschen.

De förhöjda halterna av dioxiner och PCB i ekologiska ägg berodde enligt Livsmedelsverket på det foder de ekologiska hönorna pickade i sig. Foderföretagen har sedan dess minskat mängden fiskmjöl i hönornas värpfoder, vilket har gjort att halten av dioxin och dioxinlika PCB i äggen halverats.

Fiskmjölet har använts i fodret för att hönorna ska få i sig alla näringsämnen, och under de senaste åren har det använts allt mer. I konventionell äggproduktion tillsätts metionin, en nödvändig aminosyra, i syntetisk form. Eftersom det inte är tillåtet att använda syntetiskt metionin för ekologiska ägg har fiskmjöl använts istället.

I början av 2017 minskade ägg- och foderbranschen andelen fiskmjöl i det ekologiska värpfodret för att snabbt stoppa ökningen av dioxiner och PCB. Minskningen gav tydligt resultat. Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket och SVA följt upp halterna som är nu tillbaka på lägre nivåer. Men eftersom fiskmjöl fortfarande tillsätts i fodret, fast i mindre mängder, är dioxinhalterna även nu högre än i konventionella ägg.

– Det är mycket glädjande att företagen fått ner halterna i äggen. Dioxin är skadligt på lång sikt och halterna bör vara så låga som möjligt säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande

Eftersom inga andra förändringar i hönornas livsmiljö har gjorts under samma tid är fodret den troligaste orsaken till de höga dioxin- och PCB-halterna.