Glutenmängd kopplas till celiaki
Publicerad: 2019-08-15
En ny studie ger ökad insikt i hur glutenintolerans uppstår bland barn med ärftliga anlag för sjukdomen. Det är första gången ett tydligt samband visas mellan just mängden gluten under de första åren och risken för celiaki.
– Vi kan nu fastställa att mängden gluten har betydelse för uppkomsten av celiaki hos barn med ärftlig risk, säger Daniel Agardh, docent och överläkare i pediatrik vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, och en av forskarna bakom studien, till SVT.
– Det här är en ren observationsstudie. Vi kan bara konstatera att ju mer gluten du äter under de första fem levnadsåren, desto större är risken att du utvecklar celiaki, om du bär på någon av de riskgener som orsakar sjukdomen, förtydligar han.
Studien bygger på att över 6000 barn med nedärvt förhöjd risk för celiaki har undersökts i Sverige, Finland, Tyskland och USA.
Enligt Daniel Agardh kan även virussjukdomar troligen påverka hur sjukdomen bryter ut.
Barn som bär på riskgener och överskrider ungefär två gram gluten per dag, vilket motsvarar det i en skiva vitt bröd, ökar risken att utveckla celiaki, tror Daniel Agardh. Han understryker dock att de allra flesta barn kan äta hur mycket bröd som helst utan att utveckla celiaki.

Studien omfattar 40 000 barn från Sverige, Finland, USA och Tyskland som screenats för celiaki. I denna grupp fanns drygt 6 000 barn (15 procent) som bar på riskgenen för celiaki. Av dessa utvecklade 7 procent celiaki  och risken ökade ju mer gluten de hade ätit. I studien gjordes kostdagböcker upp till 5 års ålder. 18 procent hade ett så kallat förstadium men utvecklade inte sjukdomen.