Fortsatt stöd till kompetenscentrum för offentliga måltider
Publicerad: 2017-03-27

Den 23 mars beslutade regeringen om det andra åtgärdspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Paketet omfattar totalt 13 åtgärder på 115,7 miljoner kronor. Det handlar bland annat om en fortsatt satsning på Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg

“Regeringen anser att måltiderna inom offentlig sektor är viktiga ur många aspekter. Barn, gamla och sjuka har alla rätt till måltider av god kvalitet. Den offentliga måltiden kan vara ett viktigt verktyg för att till exempel påverka efterfrågan av livsmedel av god kvalitet, god folkhälsa och hållbar livsmedelskonsumtion och framförallt bidra till att höja intresset för måltider, mat och livsmedelsproduktion. Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg arbetar för att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten. Kompetenscentrum utvecklar råd och stödmaterial, samverkar med andra nationella myndigheter och organisationer på måltidsområdet, sammanställer och sprider goda exempel samt anordnar branschdagar och andra mötesplatser för den offentliga måltidsbranschen och dess beslutsfattare. Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg får därför i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att verka för en utveckling av de offentliga måltiderna. Uppdraget löper på tre år och får totalt 12 miljoner kronor för genomförandet.” skriver Regeringen i ett pressmeddelande.