Fortsatt minskning för köttet
Publicerad: 2018-12-11

 

Svaren ser också ut att avspeglas i verklighetens köttkonsumtion. Förra året såg vi den störst, årliga minskningen i köttätande sedan 1990. Och den nedåtgående trenden fortsätter. Under 2018 års första tre kvartal har det svenska köttätandet minskat med 2,8 procent, eller 1,8 kilo per person, enligt Jordbruksverket.
I Sifoundersökningen fick 1 000 personer i hela landet svara på frågor om sin egen klimatpåverkan. Utöver att dra ner på köttet uppger man att man genomfört en rad förändringar.
84 procent uppgav att de i dag återanvänder saker, åtminstone i viss mån, och 72 procent säger att de i viss mån drar ner på sin energiförbrukning. Något färre anser att klimathotet underskattas i dag; 24 procent jämfört med 31 procent 2015.
Sifoundersökningens resultat stämmer också överens med ett trendbrott i flygbranschen. Visserligen ökar flygandet bland svenskarna, men i svagare takt än tidigare år.
Flygbranschen har haft en lång period av stark tillväxt och resandet har ökat stadigt sedan 2009. Men under 2018 har det skett ett tydligt trendbrott, åtminstone vad gäller utrikesresorna.
– De ökar visserligen, men inte lika mycket som tidigare, säger Jean-Marie Skoglund på Transportstyrelsen till SvT.
Drygt 850 000 fler resenärer har flugit utrikes hittills i år i jämförelse med förra året, vilket är en ökning på drygt fyra procent. Det kan tyckas mycket, men tidigare år har ökningen varit över nio procent, vilket motsvarar 1,7 miljoner passagerare, enligt Transportstyrelsen. Färre flyger inrikes och tar charterresor jämfört med förra året, och utrikesresorna ökar mindre än de brukar. Den varma sommaren och flygskatten som infördes i april kan vara några av orsakerna, liksom klimatfrågan, skriver SvT.