Forskare kräver nyttig gymnasiemat
Publicerad: 2017-11-06

Skollagen bör ändras så att även gymnasieleverna garanteras näringsriktiga måltider, dessutom ska Skolinspektionen mer aktivt följa upp lagens krav. Detta kräver de tre läkarna och forskarna bakom “Fetmainitiativet”, genom ett debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle.

“Sverige har en lång tradition av att erbjuda alla elever näringsrik skolmat utan kostnad”, skriver de tre forskarna, som dock menar att utvecklingen hos gymnasieskolorna nu går åt motsatt håll – fler och fler skolor börjar konkurrera om eleverna genom att erbjuda matkuponger i stället för att servera lagad mat. Eleverna kan då välja var de vill köpa sin mat, med risk att många elever får sin energi från skräpmat, fattig på näring och rik på kalorier.

Som ett annat exempel på hur prioriteringen kan se ut nämner de tre artikelförfattarna Praktiska gymnasiet i Karlskrona. När restaurangen höjde priset sade skolan upp kontraktet. Eleverna hänvisades i stället till två snabbmatställen.

“Vi önskar en skärpning på flera områden. Den lagändring som för sex år sedan gav grundskoleeleverna rätt till näringsriktiga skolmåltider bör så snart som möjligt utvidgas till att även gälla gymnasieelever. Vi menar att Skolinspektionen också bör bli mycket aktivare i sin tillsyn”, skriver de tre forskarna.