Ett grönt uppsving kan vänta i Värmdö
Publicerad: 2017-11-03

Den nya kostpolicyn, som ska gälla för Värmdö kommuns alla skolor, uppmuntrar till mindre kött, mer grönsaker och fler ekologiska råvaror, skriver Mitti.

Varje vardag äter ungefär en femtedel av Värmdö kommuns befolkning offentliga måltider på förskolan, skolan eller inom äldrevården. Nu kan den maten komma att ändras. Under nästa vecka ska nämligen utbildningsnämnden träffas för att fatta beslut om kommunens nya kostpolicy. Förslaget är att godkänna den nya policyn, som uppmuntrar till mindre kött, mer grönsaker och baljväxter och fler ekologiska råvaror.

Enligt förslaget ska andelen ekologiska livsmedel också vara minst 30 procent år 2020. Fler ekologiska varor ska bland annat bekostas genom mindre kött.

Anledningen till en ny policy är att Livsmedelsverket ändrat sina näringsrekommendationer men också att kommunens organisation har förändrats. Tidigare var kostenheten centraliserad. Men det avskaffades i januari i år och nu är istället varje enhet ansvarig för kosten och dess kostnad, skriver Mitti.